Campingbridge De Vrijbuiters organiseert 2 x per jaar een bridgeweek op een (steeds wisselende) camping in Nederland. Bij positieve ervaringen is terugkeer naar dezelfde camping in een later jaar niet uitgesloten.
Eén persoon organiseert en coördineert de bridgeweek.

De bridgewedstrijden staan onder leiding van een ervaren wedstrijdleider. Er wordt gespeeld conform de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond. Voor het noteren van de scores per spel en het verwerken daarvan, wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem. Per speelavond zijn de resultaten aan het eind van de avond beschikbaar.

De bridgeweken vinden plaats in het voor- en najaar.

De bridgegroep werd genoemd naar de oorspronkelijke oprichter Jan van der Burg. In de voorjaarsbijeenkomst 2014 is besloten de naam te wijzigen in: 

Campingbridge De Vrijbuiters (CdV)