AANSPRAKELIJKHEID Startpagina


Campingbridge de Vrijbuiters (CdV) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, opgelopen tijdens het verblijf op de camping gedurende de geboekte periode, welke door of aan de deelnemers van de bridgeweken wordt toegebracht.

CdV vermeldt nadrukkelijk dat zij geen reisbureau is.

De deelnemers dienen op eigen gelegenheid en met een door henzelf verkozen vervoermiddel naar de desbetreffende camping te reizen.

Wij adviseren de deelnemers om een annuleringsverzekering af te sluiten.

De deelnemers aan de bridgeweek dragen zelf de verantwoordelijkheid voor geleden of toegebrachte schade en/of letsel.

Wij adviseren onze deelnemers nadrukkelijk om ook een reisverzekeringaf te sluiten