Voor de volgende bridgeweken zijn de onderstaande data gepland:

Jaar  

van
vrijdag 

tot/met
donderdag

Opm

 2019  najaar 20-09 26-09

RCN De Potten
te Offingawier (Sneek)

 2020  voorjaar 26-03 03-04  Pasen valt op 12 en 13 april
   najaar 18-09 24-09  
 2021  voorjaar 16-04 22-04  Pasen valt op 4 en 5 april
   najaar 17-09 23-09